Pomagamy poszkodowanym już od 15 lat!

Zawsze po Twojej stronie


Europejskie Centrum Odszkodowań oraz Prezes Krzysztof Lewandowski zostali uhonorowani Brązowym Laurem Dobroczynności ufundowanym przez Centrum Wolontariatu Krajowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wolontariat „Dobre Serce”.

Laur dobroczynności EuCO

Laur dobroczynności Krzysztof Lewandowski

Wyróżnienie nadawane jest za wielkie serce, wrażliwość i bezinteresowne niesienie Pomocy innym. Dziękujemy!