Blisko 1,2 mln zł dla poszkodowanego w wypadku motocyklowym Klienta EuCO

W 2015 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym Pan Damian doznał urazu zmiażdżeniowego podudzia kończyny dolnej lewej. Poszkodowany powierzył swoją sprawę EUCO S.A., które w toku likwidacji początkowo uzyskało łączną sumę wypłat w wysokości ok. 100 tys. zł. Mimo tego, że Pan Damian w czasie wypadku poruszał się motocyklem bez uprawnień, udowodniono że wyłączną winę ponosi drugi uczestnik zdarzenia i nie ma podstaw do stwierdzenia, że Poszkodowany przyczynił się w jakikolwiek sposób do rozmiaru doznanej szkody. W toku likwidacji Ubezpieczyciel wielokrotnie naciskał na podpisanie ugody, jednak EuCO S.A. z uwagi na ryzyko powikłań po urazie nie wyraziło zgody na zbyt wczesne zakończenie sprawy. Dopiero po amputacji uszkodzonej kończyny, kiedy stan zdrowia Poszkodowanego ustabilizował się, podjęto negocjacje ugodowe. Rozmowy dotyczyły wyłącznie zadośćuczynienie by pozostawić możliwość zgłaszania dalszych roszczeń. Ostatecznie wynegocjowano kwotę 250 tys. zł tytułem samego zadośćuczynienia. W porozumieniu z Kancelarią EuCO i za zgodą Klienta ugoda została podpisana. W toku dalszych działań uzyskano środki na bardzo dobrą, nowoczesną protezę dla Poszkodowanego. Dzięki niej – pomimo swojej niepełnosprawności – może normalnie funkcjonować. Dodatkowo uzyskaliśmy dla Poszkodowanego rentę na zwiększone potrzeby oraz rentę wyrównawczą. Udowodniliśmy zasadność przyznania i wypłaty renty z uwagi na częściową niezdolność do pracy. Wykazaliśmy również zwiększone potrzeby Klienta, wynikające z dalszego leczenia.

Marzeniem Pana Damiana było założenie własnej firmy. To marzenie się spełni, ponieważ ostatecznie wynegocjowaliśmy dla Poszkodowanego dodatkowo drugą ugodę – obejmującą pozostałe roszczenia – na kwotę 850 tys. zł. Ta kwota pozwoli na zaspokojenie wydatków i potrzeb Pana Damiana, a także umożliwi mu rozpoczęcie działalności gospodarczej i realizację swoich celów. Łączna suma wypłat w sprawie wyniosła prawie 1,2 mln zł.