AWF w Katowicach we władaniu Olimpiad Specjalnych!