Pomagamy poszkodowanym już od 16 lat!

Zawsze po Twojej stronie


Mamy zaszczyt ogłosić kolejne awanse w szeregach EuCO: Pani Agnieszki Grzybowskiej na stanowisko Dyrektora Regionalnego Pana Dawida Antkowiaka na stanowisko Dyrektora oraz Pana Andrzej Laskowskiego na stanowisko Dyrektora Generalnego.

W imieniu Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. oraz całego Departamentu Sprzedaży pragniemy złożyć wyrazy uznania za ogromne zaangażowanie, profesjonalizm i znakomitą organizację pracy. Wynik jaki został przez Państwa osiągnięty może być wzorem dla innych Agentów. Mamy nadzieję, że kolejne lata współpracy będą równie owocne jak dotychczas.