Auxilia wprowadzała w błąd swoich Klientów!

W dniu 25 lipca br Sąd Apelacyjny przyznał rację VOTUM S.A. i EuCO S.A., które to spółki pozwały Auxilia Sp. z o.o. o prowadzenie przez Auxilia Sp. z o.o. nieuczciwej reklamy swoich usług.

Auxilia Sp. z o.o. wprowadzała w błąd Klientów używając hasła o treści „70% wyższe odszkodowanie”. W ocenie Sądu hasło jest nierzetelne i prowadzi do fałszywego, nieuzasadnionego przekonania, że wybór Auxilii pozwoli uzyskać wyższe świadczenie odszkodowawcze niż skorzystanie z usług konkurencyjnych firm. Sąd uznał również iż celem reklamy porównawczej było zdyskredytowanie konkurencji i przeciągnięcie Klientów w nieuczciwy sposób.

Sąd przyznał także, że nieuczciwą konkurencją jest również reklama Auxilia Sp. z o.o., informująca o „97,7% skuteczności sądowej”, co może wywołać błędne przekonanie u potencjalnego Klienta, że niemal na 100% uzyska on odszkodowanie. Auxilia nie informowała jakiego okresu dotyczyło, czy jakie sprawy zaliczano do spraw wygranych.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Auxilia Sp. z o.o. zobowiązana jest do publikacji oświadczenia na swojej stronie, na stronie VOTUM, EuCO i www.pidipo.pl <http://www.pidipo.pl> , którego treść podana została w uzasadnieniu Sądu. Ponadto Sąd zasądził również zwrot kosztów postępowania apelacyjnego, a także zasądził na rzecz wskazanej fundacji kwoty 10 tys. zł tytułem na cel społeczny.