Anna Lewandowska dziękuje EuCO za wspieranie Olimpiad Specjalnych Polska