9 kolejnych spółek, które chcą podzielić się dywidendą.