700 tys. w drodze ugody dla Poszkodowanej w wypadku

W 2015 r. nasza Klientka uczestniczyła w wypadku komunikacyjnym jako kierowca pojazdu poszkodowanego. W następstwie tego zdarzenia doznała szeregu ciężkich obrażeń, które na długi czas wyłączyły ją z możliwości prawidłowego funkcjonowania oraz z życia publicznego. Poszkodowana powierzyła swoją sprawę EuCO S.A., które w toku likwidacji uzyskało łączną sumę wypłat w wysokości ponad 350 tys. zł (w tym 300 tys. zł tytułem zadośćuczynienia) oraz rentę na zwiększone potrzeby, a także objęcie Klientki programem pomocowym (w skład którego wchodzą m.in. wizyty kontrolne, rehabilitacje opłacane przez Towarzystwo Ubezpieczeń).

Ostatecznie w sprawie zawarto ugodę na łączną kwotę 700 tys. zł (dopłata prawie 350 tys. zł) z wyłączeniem roszczeń rentowych i kosztów programu pomocowego. Wyłączenie oznacza, że w przypadku gdy pojawią się ku temu podstawy, roszczenia rentowe mogą w przyszłości zostać rozszerzone, zwiększone bądź skapitalizowane, oraz że nasza Klientka będzie objęta programem pomocowym mimo zawarcia ugody.

Decyzja o podpisaniu ugody zapadła po konsultacji i za zgodą Klientki. W ocenie Mecenasów EuCO ugoda na wynegocjowanym poziomie jest bardzo korzystna biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, charakter ugody oraz orzecznictwo sądów w podobnych sprawach.