700 tys. w drodze ugody dla Poszkodowanej w wypadku