60 000 zł za przedwczesne zerwanie więzi rodzinnej dla Klienta EuCO