40 000 zł za przedwczesne zerwanie więzi rodzinnej dla Klientki EuCO