40 000 ZŁ za przedwczesne zerwanie więzi rodzinnej dla klientki EUCO