300 000 za przedwczesne zerwanie więzi rodzinnej dla Klientów EuCO