300 000 skapitalizowanej renty dla Klienta EuCO

W czerwcu 2005 r. Pan Paweł został potrącony przez samochód. Doznał poważnych obrażeń ciała, w wyniku których do dziś porusza się na wózku inwalidzkim. Sprawę Pana Pawła prowadził inny pełnomocnik, który uzyskał dla Niego zadośćuczynienie oraz kapitalizację renty wyrównawczej.

W 2018 r. EuCO S. A. zgłosiło w imieniu Pana Pawła roszczenie renty na zwiększone potrzeby oraz koszty przystosowania mieszkania i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Ubezpieczyciel uznał rentę w wysokości 1092 zł miesięcznie przy uwzględnieniu już 50% przyczynienia się Pana Pawła do wypadku oraz wypłacił wyrównanie renty w wysokości 44 058 zł. Towarzystwo Ubezpieczeń przyznało również koszty w wysokości 27 000 zł przy uwzględnieniu przyczynienia. Następnie rozpoczęliśmy rozmowy z Towarzystwem Ubezpieczeń w zakresie kapitalizacji renty. Ostatecznie w październiku 2018 r. podpisaliśmy ugodę na kapitalizację renty zwiększonych potrzeb w wysokości 300 000 zł.