26 Finał WOŚP – mamy kolejną Złotą Kartę z nr 1!

Pomaganie jest dobre. Wierzymy w to co powiedział Erich Fromm: „Nie jest bogatym ten, kto dużo ma, lecz ten, kto dużo daje.” Wierzymy, że będąc publiczną Odpowiedzialną Społecznie Organizacją dajemy przykład. Dlatego wspieramy wiele różnych inicjatyw, instytucji i osób indywidualnych. Nasza własna Fundacja EuCO Dzieciom należy do najaktywniejszych instytucji charytatywnych w Polsce (zobacz: https://euco.pl/firma/social-initiatives/). Jednak szczególnie lubimy dzielić się naszą aktywnością na rzecz WOŚP, właśnie ze względu na jej zasięg i tę unikalną aurę, która nadaje jej zdolność jednoczenia ludzi dobrej woli i wielkich serc, ponad wszelkimi podziałam. Dlatego ubiegłego wieczoru, podczas 26-go Finału WOŚP, po raz kolejny wzięliśmy udział w licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców i zdobyliśmy Złotą Kartę  z numerem 1 za kwotę 100 000 zł!

Jesteśmy z WOŚP od 2005 roku. Przez cały ten czas wierzymy, że w tym działaniu nie chodzi wyłącznie o finansową pomoc ale także o ideę, która potrafiła połączyć i zjednoczyć miliony Polaków (i nie tylko) na całym świecie i potrafi robić to nadal z coraz większą siłą, niezależnie od trendów i od medialnego wsparcia.

Jesteśmy przekonani, że nasze wsparcie dla Orkiestry i przypominanie o nim może zachęcić innych ludzi do dzielenia się z potrzebującymi, nie tylko za pośrednictwem Orkiestry ale w jakikolwiek odpowiadający im sposób. Najważniejsze bowiem dla nas jest zachęcanie do dzielenia się z potrzebującymi a nie forma, w jakiej jest to czynione.

W ciągu tych 14 wspólnych  Finałów z WOŚP przekazaliśmy Fundacji ponad 1 700 000 zł licytując m.in.:

Złotą Kartę TP z numerem 10, 2006 rok,

Złote Serduszko z numerem 10, 2006 rok,

Złotą Kartę TP z numerem 5, 2007 rok,

Złotą Kartę TP z numerem 1 za 55 tys. zł, 2008 rok,

Złotą Kartę z numerem 1 za 60 tys. zł, 2009 rok,

Złotą Kartę z numerem 2 za ponad 220 tys. zł, 2010 rok,

Złote Serduszko z numerem 6 za blisko 42 tys. zł, 2010 rok,

Złotą Kartę z numerem 1 za 200 tys. zł, 2011 rok,

Złote Serduszko z numerem 1 za 150 tys. zł, 2013 rok,

Złotą Kartę z numerem 1 45 tys. zł, 2013 rok,

Złotą Kartę z numerem 1 za 50 tys. zł, 2014 rok,

Złotą Kartę z numerem 1 za 60 tys. zł, 2015 rok,

Złote Serduszko z numerem 1 za 222 tys. zł, 2015 rok,

Złotą Kartę z numerem 1 za 165 tys. zł, 2016 rok,

Złotą Kartę z numerem 1 za 50 tys. zł, 2017 rok,

Złote Serduszko z numerem 2 za 262 tys. zł, 2017 rok,

Złotą Kartę z nr 2 za 16 tys. zł. jako EuCOcar, 2017 rok,

Złotą Kartę z nr 1 za 100 tys. zł. jako EuCOcar, 2018 rok.

W 2012 roku EuCO było głównym sponsorem i organizatorem jubileuszowego XX finału Wielkiej Orkiestry w Legnicy, dlatego nie brało udziału w licytacjach. Za okazane wsparcie Jurek Owsiak wyróżnił Spółkę medalem 15-lecia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.