22-procentowy wzrost zysku netto EuCO po czterech kwartałach 2016 r.