21 sierpnia dzień wypłaty dywidendy

Utworzono: 18 sierpnia 2014r.

21 sierpnia dzień wypłaty dywidendy

Naszym akcjonariuszom przypominamy, że 21 sierpnia jest dniem wypłaty dywidendy w wysokości 1,05 zł na akcję.

http://stooq.com/kalendarium/c/?w=201433