200 TYS. ZADOŚĆUCZYNIENIA DLA OJCA I SYNA OFIARY WYPADKU

Historia:
12 stycznia 2005 roku to data, która na długo, lecz tragicznie wyryła się w pamięci Tomasza i Marka W. Doszło wówczas do poważnego wypadku samochodowego, podczas którego kierujący samochodem osobowym Witold G. stracił nad nim panowanie i uderzył w idącą poboczem Annę W. Z powodu doznanych obrażeń kobieta zmarła, co dla Tomasza i Marka W. było ogromnym ciosem, bowiem pierwszy z nich stracił żonę, a drugi kochającą mamę.

Propozycja Ubezpieczyciela:
10 tys. zł jako odszkodowanie za śmierć matki oraz 4000 zł tytułem zwrotu innych kosztów, które zostały udokumentowane.

Uzyskane odszkodowanie:
Wyrokiem sądu, który zapadł w czerwcu 2015 roku, dla obu mężczyzn zasądzono po 100 tys zł (wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 29 listopada 2013, zarówno w przypadku ojca, jak i syna). Ubezpieczyciel został również obciążony zwrotem kosztów procesu w wysokości 3600 zł i zobowiązany do wpłaty 10 tys. zł na rzecz Skarbu Państwa, tytułem opłaty od pozwu
Więcej na:http://bit.ly/1RoBwcS