20.000 zł odszkodowania za upadek na nierównym chodniku!