15 mln zysku – rekordowe wyniki Grupy EuCO! Raporty roczne za rok 2014 opublikowane.

Utworzono: 28 kwietnia 2015.

15 mln zysku – rekordowe wyniki Grupy EuCO! Raporty roczne za rok 2014 opublikowane.

2014 rok był rekordowy w historii Grupy EuCO. Zgodnie z oczekiwaniami, Raporty roczne potwierdziły doskonałą kondycję Grupy EuCO i świetne wyniki, przewyższające prognozy z 2013 roku!

Skonsolidowany zysk netto Grupy EuCO w 2014 roku wyniósł 15,2 mln zł, co oznacza, że wzrósł o 50 proc.w stosunku do roku 2013! Zysk operacyjny z kolei był wyższy o 53 proc. niż w 2013 r. i wyniósł 17,3 mln zł. Rentowność netto wzrosła do 25 z 21 proc. Wartość portfela prowadzonych przez EuCO spraw, w trybie sądowym i przedsądowym, na koniec 2014 roku wyniosła 473 mln PLN i była o 37 proc. wyższa w porównaniu do wartości portfela na koniec 2013 roku.

Wpływy gotówkowe z tytułu uzyskanych dla Klientów EuCO odszkodowań wyniosły w 2014 roku ponad 209 mln PLN i wzrosły o 32 proc. rok do roku. Na poprawę wyników wpływ miała wysoka skuteczność operacyjna EuCO oraz sprzyjające zmiany regulacyjne, które wspierają pozycję poszkodowanego wobec towarzystw ubezpieczeniowych. 

Kancelaria Radców Prawnych EuCO wypracowała w 2014 roku wzrost zysku o 64%, do poziomu 11,8 mln PLN. 

Wpływy gotówkowe z tytułu odszkodowań dochodzonych w trybie przedsądowym wyniosły w 2014 r. prawie 99 mln PLN i były wyższe o 18 proc. rok do roku.

Rewelacyjne wyniki EuCO sprawiły, iż w 2014 roku akcje Grupy wzrosły o 85 proc. a od stycznia do końca marca 2015 roku aż o 97% i stanowiły jedną z lepszych inwestycji na warszawskim parkiecie w pierwszym kwartale tego roku!

Szczegółowe wyniki finansowe Grupy EuCO za rok 2014 dostępne są w Raporcie rocznym skonsolidowanym Grupy Kapitałowej EuCO S.A. za 2014 rok oraz Raporcie rocznym jednostkowym Grupy Kapitałowej EuCO S.A. za 2014 rok:

https://euco.pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-okresowe