125 000 ZŁ ZAMIAST 20 500 ZŁ DLA POSZKODOWANEJ W WYPADKU P. JADWIGI

Historia:
Pani Jadwiga z Sosnowca miała wypadek w 2014 roku. W wyniku zdarzenia doznała: złamania bliższego końca kości ramiennej, złamania wyrostka poprzecznego i łuku C7, złamania obojczyka prawego oraz rany tłuczonej okolicy czołowej.

Propozycja Ubezpieczyciela:
Pani Jadwiga postanowiła sama dochodzić roszczeń. Przedłożyła całość dokumentacji do Ubezpieczyciela, który wydał stanowisko, iż należne jej odszkodowanie winno być określone na poziomie 20 500 zł.

Uzyskane odszkodowanie:
Zaraz potem Poszkodowana podpisała umowę z EuCO. Skompletowaliśmy szkodę i w czerwcu 2016 r. zgłosiliśmy szkodę w formie odwołania do Ubezpieczyciela. Wnieśliśmy o komisje lekarskie z udziałem Poszkodowanej. W wyniku negocjacji dla Pani Jadwigi uzyskaliśmy dopłatę kwoty 104 500 zł do łącznej sumy 125 000 zł.