120.000 zł zamiast odmowy odszkodowania dla rodziców 11 latka

Po raz kolejny EuCO S.A. z sukcesem wsparło Klientów (rodziców chłopca poszkodowanego w wypadku, który miał miejsce 10 lat temu) uzyskując zadośćuczynienie na kwotę 120.000 zł.

W 2004 roku, 11-letni wówczas syn Państwa N. został potrącony przez samochód osobowy, w wyniku czego doznał rozległych obrażeń ciała, na skutek których wpadł w trwały stan wegetatywny. Od tamtej chwili wymaga stałej opieki osób trzecich i nie jest w stanie nawiązywać normalnych relacji z najbliższymi, ze względu na całkowity brak kontaktu z otoczeniem.

Wypadek oraz jego następstwa był dla naszych Klientów ogromną tragedią, która zupełnie zmieniła ich dotychczasowe życie. Od 14 lat rodzice całkowicie poświęcają swoje życie synowi. Ani na chwilę nie mogą przestać myśleć o tym, co się z nim dzieje. Ich jedyny syn już nigdy nie wstanie z łóżka, nigdy nie porozmawia z nimi, nie pomoże, a w przyszłości nie będą mogli liczyć na wsparcie z Jego strony, bo nigdy nie będzie On zdrowym, prawidłowo funkcjonującym mężczyzną. Ta myśl odbiera im radość i szczęście. Utracili prawo do utrzymania więzi emocjonalnej z synem.

W lutym 2016 roku w imieniu Klientów, wysłano do towarzystwa ubezpieczeniowego zgłoszenie żądania wypłaty zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dobra osobistego rodziców, jakim jest prawo do cieszenia się niezakłóconym życiem rodzinnym. Otrzymaliśmy decyzję odmowną, stąd też sprawa o zapłatę świadczenia została skierowana na drogę postępowania sądowego. W czerwcu 2018 roku, Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów łączną kwotę w wysokości 120.000 zł (uwzględniającą 40% przyczynienia się bezpośrednio Poszkodowanego do zaistnienia szkody) tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną w wyniku wypadku krzywdę w postaci naruszenia dobra osobistego, jakim jest prawo do cieszenia się niezakłóconym życiem rodzinnym.

Przyznana kwota 120.000 zł ma na celu kompensatę nie tyle doznanego przez rodziców bólu, związanego ze stanem syna, co przedwczesnego zerwania więzi rodzinnej między nimi, gdyż więź między rodzicem, a dzieckiem jest wartością niematerialną, która stanowi dobro osobiste podlegające ochronie.

Wyrok nie jest prawomocny.