100 000 ZŁ ZAMIAST ODMOWY WYPŁATY ZADOŚĆUCZYNIENIA DLA RODZINY ZMARŁEJ KATARZYNY J.