Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

Utworzono: 27 maja 2013 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 25 czerwca 2013r.

Z pełną treścią raportu można się zapoznać w zakładce: : „Relacje Inwestorskie”- „raporty” – „raporty bieżące”