zmiany w statucie spółki

ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI

Europejskie Centrum Odszkodowań przekazało raport dotyczący zmiany w treści Statutu Spółki, gdzie postanowiło zmienić par.36 pkt.2 Statutu Spółki w następujący sposób:

Było:
Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpocznie się z chwilą rejestracji Spółki i zakończy 31 grudnia 2011r.

Jest:
Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2010 r. i zakończy w dniu 31 grudnia 2010 r.