Zatwierdzenie przez KNF aneksu do prospektu

ZATWIERDZENIE PRZEZ KNF ANEKSU DO PROSPEKTU

9 grudnia 2010 r.

Informacja prasowa

 

REKORDOWE WYNIKI FINANSOWE PO TRZECH KWARTAŁACH

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

ZATWIERDZENIE PRZEZ KNF ANEKSU DO PROSPEKTU

 

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks do prospektu emisyjnego Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO), wiodącej w Polsce i w Czechach firmy odszkodowawczej, który aktualizuje dane finansowe Spółki.

Po trzech kwartałach 2010 roku Grupa Kapitałowa EuCO wypracowała zysk netto w wysokości 4,7 mln złotych, o 68 proc. wyższy niż po trzech kwartałach 2009 roku, gdy wyniósł 2,8 mln złotych i lepszy o 7 proc. od wyniku osiągniętego w całym 2009 roku (4,4 mln złotych). Prognoza na 2010 rok zakłada zysk netto na najwyższym poziomie w historii – 6 mln złotych (wzrost o 36 proc. w porównaniu z 2009 rokiem).

Rosły także przychody ze sprzedaży – po trzech kwartałach 2010 roku wyniosły 14 mln złotych i były o 27 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2009 roku, gdy ukształtowały się na poziomie 11 mln złotych. Według prognozy na cały 2010 rok przychody ze sprzedaży osiągną poziom 22,2 mln złotych (wzrost o prawie 40 proc. w porównaniu z 2009 rokiem).

 

„Jestem przekonany, że nasze najnowsze dane finansowe przemówią do wyobraźni inwestorów. Po raz kolejny pokazujemy, że potrafimy wypracowywać rekordowe wyniki, a nasza strategia rozwoju sprawdza się. Zachęcam do zapisów na nasze akcje, ponieważ dalszy dynamiczny rozwój jest naszym priorytetem”, powiedział Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

 

Inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje EuCO od 10 do 14 grudnia 2010 roku.

Do godziny 8:00, 15 grudnia zostanie opublikowana Cena Emisyjna i Cena Sprzedaży. Od 15 do 17 grudnia będą trwały zapisy dla inwestorów instytucjonalnych. Przydział Akcji Oferowanych nastąpi do 20 grudnia.

Dla inwestorów instytucjonalnych EuCO przeznaczyło 1,4 mln akcji, a dla inwestorów indywidualnych – 300 tys. akcji. Spółka zamierza pozyskać w ofercie publicznej od 7 do 10 mln złotych brutto.

 

Pozyskane środki EuCO przeznaczy na następujące cele emisyjne:

  • utworzenie i dokapitalizowanie spółki kapitałowej na terenie Słowacji oraz dokapitalizowanie spółki kapitałowej na terenie Węgier,
  • dokapitalizowanie pożyczkami Kancelarii Radców Prawnych EuCO,
  • nabycie pakietów spraw od firm konkurencyjnych,
  • dokapitalizowanie EvCO, spółki zależnej, działającej na terenie Czech.

 

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO) jest wiodącą w Polsce i w Czechach firmą odszkodowawczą. Działalność Grupy Kapitałowej EuCO obejmuje głównie dochodzenie roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania oraz innych świadczeń wynikających ze szkody (np. renta, zadośćuczynienie). Na rynku działa od 2004 roku.

 

W skład Grupy Kapitałowej EuCO wchodzą: Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jako podmiot dominujący, Kancelaria Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka Komandytowa, Evropské Centrum Odškodného s.r.o. (spółka działająca w Czechach) oraz Kártalanítási Központ Kft (spółka działająca na Węgrzech).

Liczba klientów EuCO przekroczyła 40 tys. Spółka posiada ponad 11 tys. współpracowników w całym kraju oraz 70 pracowników w centrali.

Oferującym akcje EuCO jest Dom Maklerski BZ WBK, doradcą finansowym – CC Group, doradcą prawnym Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, audytorem – Grant Thornton Frąckowiak, a doradcą PR – Kancelaria PR.

 

 

Dodatkowych Informacji udziela:

Damian Kuraś, Kancelaria PR

Tel. +4822 869 77 84, +48 518 93 01 03,

d.kuras@kancelariapr.pl