Z EUCO MOŻESZ ZYSKAĆ WIĘCEJ – 1 700 000 ZŁ DLA POSZKODOWANEJ KLIENTKI!

W 2008 r. Pani Monika uległa wypadkowi jako pasażerka poszkodowanego pojazdu, w następstwie czego doznała szeregu ciężkich obrażeń, których skutki towarzyszą jej do chwili obecnej. Pani Monika powierzyła kwestię odszkodowania firmie, która na drodze sądowej uzyskała dla Niej zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę z tytułu zwiększonych potrzeb.

 

W 2017 r. Poszkodowana zdecydowała na przekazanie sprawy specjalistom i Mecenasom EuCO, którzy po wnikliwej analizie ustalili możliwość zgłoszenia renty z uwagi na niezdolność do pracy. W toku likwidacji EuCO uzyskało dla Pani Moniki rentę na poziomie 735 zł z jednoczesnym wyrównaniem wstecz. Przy tej okazji towarzystwo chciało zmniejszyć rentę z tytułu zwiększonych potrzeb Pani Moniki, ustalonej na 2800 zł/miesiąc. Jednak dzięki interwencji EuCO renta pozostała w niezmienionym wymiarze, dodatkowo podjęto rozmowy co do jej kapitalizacji.

 

W porozumieniu z Mecenasami EuCO i za zgodą Klientki dokonano kapitalizacji obu rent w wysokości 1 700 000 zł.