Wyniki pierwszego półrocza potwierdzają dynamiczny rozwój skali działalności EuCO Zaawansowane plany wejścia na nowy rynek zagraniczny do końca 2012 roku

WYNIKI PIERWSZEGO PÓŁROCZA POTWIERDZAJĄ DYNAMICZNY ROZWÓJ SKALI DZIAŁALNOŚCI EUCO ZAAWANSOWANE PLANY WEJŚCIA NA NOWY RYNEK ZAGRANICZNY DO KOŃCA 2012 ROKU

Legnica, 21 sierpnia 2012 rok
Informacja prasowa

Grupa Kapitałowa EuCO opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2012 roku

 

Wyniki pierwszego półrocza potwierdzają dynamiczny rozwój skali działalności EuCO
Zaawansowane plany wejścia na nowy rynek zagraniczny do końca 2012 roku

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 18,1 mln zł i były wyższe o 18% od przychodów wypracowanych przez GK EuCO w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Zysk operacyjny w pierwszym półroczu 2012 wyniósł 3,7 mln zł. Natomiast zysk netto GK EuCO wyniósł 6,6 mln zł i był o 116% wyższy od wyniku netto wypracowanego w tym samym okresie roku ubiegłego.

„Wynik netto pierwszego półrocza jest wyjątkowo wysoki i jest na rekordowym w naszej historii poziomie 6,6 mln zł. Jednak chciałbym zaznaczyć, że mieliśmy w drugim kwartale zdarzenie jednorazowe, które pozytywnie wpłynęło na osiągnięty zysk netto w całym półroczu. Chodzi o wykazanie w drugim kwartale dodatkowego wyniku netto z tytułu amortyzacji znaku towarowego w wysokości 3,3 mln zł. Bez uwzględnienia zdarzenia jednorazowego zysk netto w pierwszym półroczu 2012 wyniósł 3,3 mln zł i w porównaniu do pierwszego półrocza 2011 wzrósł o prawie 10%” – mówi Adam Wszołek, wiceprezes zarządu EuCO S.A.

Wartość zgłoszonych przez Grupę Kapitałową EuCO roszczeń do towarzystw ubezpieczeniowych wyniosła w pierwszym półroczu 186 mln zł i była o 86% wyższa w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Istotne dla rozwoju biznesu GK EuCO są systematycznie rosnące wpływy gotówkowe do spółki, które odzwierciedlają wzrost wartości zgłaszanych przez GK EuCO roszczeń do towarzystw ubezpieczeniowych. W pierwszym półroczu Grupa Kapitałowa zanotowała 56 mln zł wpływów gotówkowych, o 24% więcej niż w pierwszym półroczu 2011.

Dynamicznie rozwija się działalność Kancelarii Radców Prawnych EuCO, która prowadzi w Grupie sądowe dochodzenie odszkodowań. W pierwszym półroczu 2012 Kancelaria zanotowała blisko trzykrotny wzrost wartości zgłoszonych pozwów w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. W pierwszym półroczu 2012 Kancelaria Radców Prawnych EuCO wypracowała 4,5 mln zł przychodów oraz 1,1 mln zł wyniku netto. Oznacza to podwojenie przychodów oraz pięciokrotny wzrost wyniku netto w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku.

„Bardzo zadowoleni jesteśmy z wyników finansowych oraz działalności operacyjnej Kancelarii Prawnej EuCO. Możemy pochwalić się wysoką skutecznością liczby wygrywanych spraw w sadzie. Będziemy dążyć w kierunku wzrostu udziału spraw zgłaszanych bezpośrednio na drogę sądową, ponieważ w postępowaniu sądowym możemy uzyskać wyższe roszczenia, a za tym idą wyższe przychody i wzrost rentowości. Już teraz Kancelaria jest istotnym driverem wzrostu Grupy EuCO, odpowiadając za 40% zysku netto Grupy i spodziewamy się jej dalszego dynamicznego rozwoju” – mówi Adam Wszołek, wiceprezes zarządu EuCO S.A.

EuCO ma w planach wejście na nowy rynek zagraniczny do końca 2012 roku. Działalność EuCO w Czechach na Słowacji oraz na Węgrzech rozwija się bardzo dobrze. Czeska spółka EvCO zanotowała w pierwszym półroczu 2,7 mln zł przychodów i prowadzi obecnie intensywne działania w celu wdrożenia nowej strategii pozyskiwania klientów opracowanej przez nowego szefa sprzedaży na rynek czeski. Spółka działająca na Węgrzech wypracowała w drugim kwartale zysk netto po raz pierwszy od rozpoczęcia działalności spółki w czwartym kwartale 2010 roku. Spółka słowacka, która działa od trzeciego kwartału 2011, ma już w portfelu 107 spraw o wartości 3,1 mln zł.

„Kolejnym rynkiem, na którym zamierzamy rozwijać działalność, jest Rumunia. Prowadzimy obecnie zaawansowane prace nad przygotowaniem do wejścia na ten rynek. Planujemy je zakończyć do końca 2012 roku” – mówi Adam Wszołek, wiceprezes zarządu EuCO S.A.

Wybrane dane finansowe GK EuCO S.A.

Dane w mln PLN

1H 2012

1H 2011

zmiana /%/

2Q 2012

2Q 2011

zmiana /%/

przychody ze sprzedaży

18,1

15,3

18%

9,6

8,0

20%

zysk operacyjny EBIT

3,7

3,6

3%

1,8

1,3

38%

zysk netto

6,6

3,1

116%

5,0

1,1

355%

skorygowany zysk netto *

3,3

3,1

10%

1,7

1,1

55%

*skorygowany o efekt tarczy podatkowej z tytułu amortyzacji znaku towarowego /3,3 mln PLN/

 

O spółce

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jest wiodącą firmą odszkodowawczą w Europie Środkowo-Wschodniej. Działalność Grupy Kapitałowej EuCO obejmuje głównie dochodzenie roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania oraz innych świadczeń wynikających ze szkody (np. renta, zadośćuczynienie). Najczęściej dotyczy to wypadków komunikacyjnych. Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód niemajątkowych może toczyć się w dwóch trybach: przedsądowym i sądowym. Grupa kapitałowa EuCO działa na rynku od 2004 roku W skład Grupy Kapitałowej EuCO wchodzą: Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jako podmiot dominujący, Kancelaria Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka Komandytowa, Evropské Centrum Odškodného s.r.o. (spółka działająca w Czechach), Európai Kártalanítási Központ KFT (spółka działająca na Węgrzech) oraz Európske Centrum Odškodného spol. s.r.o. (spółka działająca na Słowacji). Liczba klientów EuCO przekroczyła 60 tys. Spółka posiada 16 tys. współpracowników w całym kraju oraz zatrudnia 110 pracowników w centrali w Legnicy.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Michał Wierzchowski, CC Group Sp. z o.o.

Tel. 22 440 14 40, 605 959 539

e-mail: m.wierzchowski@ccgroup.com.pl

Damian Kuraś, Rzecznik prasowy EuCO S.A.

Tel. 22 869 77 84, 518 930 103

e-mail: <a href=”mailto:d.kuras@