Wybór Zarządu EuCO na nową kadencję.

W dniu 26 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (,,Spółka”), działając na podstawie art. 368 § 4 i 369 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 1 Statutu Spółki dokonała wyboru członków zarządu Spółki ze skutkiem od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe, sprawozdania zarządu Spółki za rok obrotowy 2017.

W skład Zarządu spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. wejdą osoby dotychczas pełniące funkcje w Zarządzie Spółki, tj.:

Pan Krzysztof Lewandowski jako Prezes Zarządu Spółki;
Pani Jolanta Zendran jako Wiceprezes Zarządu Spółki;
Pani Agata Rosa-Kołodziej jako Członek Zarządu Spółki.

Powołanie następuje na wspólną, dwuletnią kadencję, która swój bieg rozpocznie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017.

Zobacz najnowsze raporty bieżące Spółki: https://bit.ly/2r3zQ3T