Czy będę miał możliwość wglądu do dokumentacji i śledzenia na bieżąco postępów EuCO?