Co wpływa na wydłużanie się procesu likwidacji szkody?

Przede wszystkim wielokrotnie wspominane tutaj błędy w dokumentacji medycznej, jej niekompletność bądź nadal niezakończone leczenie poszkodowanego. Poza tym proces likwidacji szkody może wydłużać się z powodu przewlekłości toczących się postępowań karnych i trudności z pozyskaniem z Sądów dowodów w postaci opinii biegłych, czy zeznań świadków. Niestety nie mamy żadnych środków prawnych, pozwalających wpłynąć na szybkość rozpatrywania spraw w sądzie, więc w takich przypadkach musimy apelować o Twoją cierpliwość.