Publikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2016r

Informujemy, że kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za I kwartał 2016 roku, zostało opublikowane.

Pełna treść raportu dostępna w zakładce Relacje Inwestorskie -> Raporty okresowe -> Rok 2016