Publikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2016r