Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2012r.

Utworzono: 20 czerwca 2012 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2012r.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2012r.

Z pełną treścią raportu można się zapoznać w zakładce: : „Relacje Inwestorskie”- „raporty” – „raporty bieżące”