Ubezpieczyciel proponował mu 4 tys. zł odszkodowania za wypadek. Dostał 24 razy więcej.

Utworzono: 4 lipca 2014r.

Ubezpieczyciel proponował mu 4 tys. zł odszkodowania za wypadek. Dostał 24 razy więcej.

22 letni student uległ poważnemu wypadkowi. Koszty prowadzenia długotrwałej rehabilitacji, dodatkowych zabiegów i konsultacji medycznych znacznie przekraczały możliwości finansowe jego rodziny. Towarzystwo, w którym ubezpieczony był sprawca zaproponowało „aż” 4 tys. zł. odszkodowania!

W wyniku działań Europejskiego Centrum Odszkodowań, w kwietniu tego roku udało się zawrzeć ugodę, na mocy której Tomasz uzyskał 95 tys. zł z tytułu wszystkich roszczeń. To niemal 24 razy więcej niż pierwotnie oferowana przez ubezpieczyciela kwota.

Czytaj więcej:
http://tiny.pl/q84zj