Susz Triathlon 2014 za nami. Srebrny medal stypendysty EuCO!