Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

rok 2020

28.08.2020godz. 14:19

Raport bieżący nr 35/2020
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 sierpnia 2020 r.

28.08.2020godz. 14:04

Raport bieżący nr 34/2020
Uchwały podjęte Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 sierpnia 2020 r.

22.08.2020godz. 16:41

Raport bieżący nr 33/2020
Powołanie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu

24.07.2020godz. 17:33

Raport bieżący nr 32/2020
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 roku.

16.07.2020godz. 21:12

Raport bieżący nr 31/2020
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki EuCO S.A. – uchwały Zarządu GPW i BondSpot

10.07.2020godz. 18:45

Raport bieżący nr 30/2020
Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii B – uchwała Zarządu GPW i uchwała Zarządu Bondspot

25.06.2020godz. 10:39

Raport bieżący nr 29/2020
Ustanowienie zastawów rejestrowych