Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Rok 2013

28.05.2013godz. 13:20

Raport bieżący nr 08/2013

Temat: Powołanie Zarządu EuCO na kolejną kadencję
28.05.2013godz. 13:16

Raport bieżący nr 07/2013

Temat: Projekty uchwał na ZWZA zwołane na 25.06.2013r.
28.05.2013godz. 13:04

Raport bieżący nr 06/2013

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.
28.05.2013godz. 12:49

Raport bieżący nr 05/2013

Temat: Poparcie Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy.
24.04.2013godz. 06:22

Raport bieżący nr 04/2013

Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy.
12.04.2013godz. 07:55

Raport bieżący nr 03/2013

Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.
12.04.2013godz. 07:37

Raport bieżący nr 02/2013

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych