Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Rok 2012

1.02.2013godz. 10:48

Raport bieżący nr 08/2012

Temat: Poparcie Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy.
1.02.2013godz. 10:47

Raport bieżący nr 09/2012

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.
1.02.2013godz. 10:46

Raport bieżący nr 10/2012

Temat: Projekty uchwał na ZWZA zwołane na 20.06.2012 r.
1.02.2013godz. 10:45

Raport bieżący nr 11/2012

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2012r.
1.02.2013godz. 10:43

Raport bieżący nr 12/2012

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczaje Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2012 r.
1.02.2013godz. 10:42

Raport bieżący nr 13/2012

Temat: Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy.
1.02.2013godz. 10:41

Raport bieżący nr 14/2012

Temat: Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych