Data: 2014-06-26

DOKUMENTY LINK
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań SA pdf
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia 2014-06-24 pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA pdf
Informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce pdf