Data: 2013-06-25

DOKUMENTY LINK
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań SA pdf
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia 2013-06-25 pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA pdf