Samochód zastępczy na czas naprawy? To Twoje prawo!

Utworzono: 18 marca 2014r.

Samochód zastępczy na czas naprawy? To Twoje prawo!

W chwili obecnej zgodnie z linią orzeczniczą dominuje pogląd, iż uznanie, że utrata możliwości korzystania z pojazdu mechanicznego przez osobę poszkodowaną (konsumenta, osobę prowadzącą działalność gospodarczą) jest szkodą majątkową. Skoro tak, to zgodnie z zasadą pełnej kompensaty szkody ( art. 361 k.c.) roszczenie o zwrot poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego mieści się w ramach roszczeń, których można dochodzić w związku z odpowiedzialnością gwarancyjną Ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia.

Zobacz więcej na ten temat w artykule Eksperta EuCO, mecenas Joanny Smereczańskiej-Smulczyk:
http://tiny.pl/q44p8