Rekordowe odszkodowanie ponad 1 300 000 zł oraz 11 236 zł renty dla 4,5 letniego Roberta!

Utworzono: 30 września 2013r.

Rekordowe odszkodowanie ponad 1 300 000 zł oraz 11 236 zł renty dla 4,5 letniego Roberta!

21 sierpnia 2010 roku miał miejsce wypadek samochodowy. 4,5 letni Robert G. był pasażerem pojazdu, kierowanym przez jego matkę – współsprawcę zdarzenia. Na skutek wypadku dziecko doznało uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, którego wynikiem jest niedowład czterech kończyn oraz niewydolność oddechowa.

Przed wypadkiem Robert był zdrowym, w pełni sprawnym dzieckiem. Był żywym, pełnym energii chłopcem. Lubił zabawy i szaleństwa z innym dziećmi. W wyniku wypadku ze sprawnego, żywego dziecka zmienił się w osobę ograniczoną ruchowo, wymagającą stałej opieki i pomocy ze strony osób trzecich. Jest osobą leżącą. Nie podejmuje próby siadania, nie potrafi zmienić pozycji leżącej. Nie odpowiada na żadne pytania. Podłączony jest do respiratora. Karmiony jest przez pompę żywieniową.

W październiku 2010 r. Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy, działając w imieniu małoletniego powoda, zgłosiło roszczenia do zakładu ubezpieczeń, który zapewnił ochronę ubezpieczeniową sprawcy wypadku w ramach umowy ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Ubezpieczyciel odpowiadający za sprawcę zdarzenia, na etapie postępowania likwidacyjnego wypłacił jedynie zadośćuczynienie w kwocie 180000 zł. Jednocześnie odmówił wypłaty dalszej kwoty z tego tytułu.

W lutym 2011 r. powód wniósł przeciwko ubezpieczycielowi pozew. Kancelaria Radców Prawnych EuCO działając w imieniu małoletniego powoda Roberta G. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego – ojca domagała się zasądzenia kwoty 1 320 000 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami i kwoty 16400 zł tytułem renty na zwiększone potrzeby płatnej miesięcznie począwszy od 1 lipca 2011 r. a także ustalenia odpowiedzialności na przyszłość.

W toku procesu pozwany ubezpieczyciel wnosił o oddalenie powództwa w całości podnosząc, że wysokość wypłaconego zadośćuczynienia jest adekwatna do rozmiaru cierpień poszkodowanego a przyznanie renty nie jest uzasadnione ponieważ koszty opieki, w tym rehabilitacji powoda są ponoszone przez NFZ.

W toku postępowania sądowego biegli z zakresu neurochirurgii i rehabilitacji ocenili, że powód doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w stopniu 100 % pod postacią uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, skutkującego niedowładem czterech kończyn oraz niewydolnością oddechu. Biegli nadto stwierdzili, że powód wymaga stałej opieki specjalistycznej i rehabilitacji

Po trwającym 2.5 roku procesie, wyrokiem z dnia 19 września 2013 r., Sąd Okręgowy w Gdańsku zasądził na rzecz Roberta kwotę 820 000 zł z odsetkami tytułem zadośćuczynienia i kwotę 11.236 zł tytułem miesięcznej renty na zwiększone potrzeby płatnej począwszy od 1 lipca 2011 r. oraz ustalił odpowiedzialność pozwanego na przyszłość. Zasądzone na rzecz powoda kwoty główne zadośćuczynienia i renty na dzień wydania wyroku, bez uwzględniania odsetek i kosztów postępowania wniosły 1 112 136 zł, zaś sama wysokość zadośćuczynienia została ustalona przy uwzględnieniu wypłaty na etapie postępowania likwidacyjnego na poziomie 1 000 000 zł.

Wyrok nie jest prawomocny.