Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

Utworzono: 23 kwietnia 2013 r.

Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. podjął w drodze uchwały  decyzję w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy.

Z pełną treścią raportu można się zapoznać w zakładce: : „Relacje Inwestorskie”- „raporty” – „raporty bieżące”