Raporty finansowe za I kwartał 2015 roku opublikowane.