Raport kwartalny nie zachęcił kursu EuCO do dalszej wspinaczki