Raport bieżący nr 9/2018
Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.