Raport bieżący nr 4/2018
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych