Raport bieżący nr 23/2017
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki EuCO S.A. – uchwały Zarządu GPW i BondSpo