Raport bieżący nr 23/2020
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 czerwca 2020 roku.