Raport bieżący nr 17/2020
Powiadomienie o transakcji na obligacjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Data sporządzenia 2020-04-15
Godzina publikacji 15:51
Raport bieżący nr 17/2020
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2020  roku otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) od Pana Macieja Skomorowskiego –  Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki o transakcji dokonanej na obligacjach Spółki.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Załącznik – Powiadomienie o transakcji

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2020-04-15
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2020-04-15