Raport bieżący nr 13/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2011

Data sporządzenia

2011-06-01

Raport bieżący nr

13/2011

Skrócona nazwa emitenta

EuCO S.A.

 

Temat: Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy

 

TREŚĆ RAPORTU

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. ( Spółka) w dniu dzisiejszym tj. 1 czerwca 2011r. podjął decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 2.657.968,60 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 60/100) , to jest 0,47 zł (czterdzieści siedem groszy) brutto na jedną akcję.

Dzień dywidendy ustala się na 1 sierpnia 2011 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 7 września 2011 r.

 

Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 pkt. 11 RMF GPW.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prokurent

Jolanta Zendran 2011-06-01